Ահա թե ինչի մասին է վկայում ձեռքի մեջ առաջացած քորը

Ինչու է իրականում քոր գալիս ձեռքի ափը…Վերջապես իմացեք ճշմարտությունը։ Վաղ ժամանակներից մարդիկ հավատում էին, որ ձե ռքի ափերի քորը խորհրդանշում է կամ գումար,կամ հանդիպում։ Բայց իրականում կանխագուշակումներն ավելի շատ են, և դրանք բո լորը կախված են որոշակի գործոններից։

К чему чешется левая ладонь — подробное описание приметы. |  самопросветление | Дзен

Ինչու է քոր գալիս աջ ձեռքի ափը

Եթե ծակծկոց եք զգում՝ էմոցիաները, որոնք վաղուց կուտակել եք ձեր մեջ, փորձում են դուրս գալ։ Անհրաժեշտ է մանրակրկիտ վերլու ծել բոլոր իրադարձությունները, որոնք կարող էին հանգեցնել բացասական հետևանքների և մինչ օրս տանջում են ձեզ։ Դրանցից անհր աժեշտ է ազատվել, և աջ ձեռքի ափի ծակծկոցները ահազանգում են հենց դրա համար։

Խուտուտ՝ աջ ձեռքի ափի մեջ․

Մոտենում է իրավիճակ, երբ անհրաժեշտ է կատարել կարևոր ընտրություն։Ձեզ սպասում են մեծ փոփոխություններ, և խուտուտը վկա յում է այն մասին, որ դուք լիովին պատրաստ եք ճակատագրի նման շրջադարձին։

Чешутся ладони и стопы - Вопрос дерматологу - 03 Онлайн

Քոր է գալիս աջ ձեռքի ափը՝ 

Շուտով կլինի կարևոր հանդիպում։ Վաղ ժամանակներից, ըստ ավանդույթի, աջ ձեքը կանխազգում է, որ մարդ հանդիպելու է մտերիմ կամ լավ մարդու հետ, և դրա համար ազդանշաններ է ուղարկում։

Ինչու է քոր գալիս ձախ ձեռքի ափը

Ձախ ձեռքը քոր է գալիս ոչ միայն գումար, ալև ճակատագրի կողմից այլ նվերներ ստանալուց առաջ։Ձախ ձեռքի ափը քոր է գալիս մեծ եկամուտ ունենալուց, ինչ-որ բան շահելուց կամ գտնելուց առաջ։

Красные пятна на ладонях: причины, виды

Ծակծկում է ձախ ձեռքի ափը՝

Կունենաք պաշտոնի բարձրացում, աշխատավարձի ավելացում։

Ձախ ձեռքի ափի մեջ խուտուտ՝

կլինեն մեծ ծախսեր, թանկարժեք, բայց անպետք գնում կկատարեք։

Ձեզ հետաքրքրե՞ց մեր հոդվածը, կիսվեք ընկերների հետ։