ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․Հայտնի են հոկտեմբեր ամսվա տոնական օրերը․ աշխատանքայի՞ն են արդյոք թե ոչ

«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում նշվող բոլոր տոնական և հիշատակի օրերը: Իրավաբան․net-ը հայտնում է հոկտեմբեր ամսվա տոնական օրերի մասին։ Ամիսը 2 տոնական օր ունի, 2-ն էլ աշխատանքային են։ Ուսուցչի օրը նշվում է հոկտեմբերի 5-ին: Թարգմանչաց տոնը նշվում է հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը:«Տոների և հիշ ատակի օրերի մաս ին» օրենքը սահմանում է Հայաս տանի Հանրա պետությունում նշվող բոլ որ տոնական և հիշատակի օրերը: Իրավ աբան․net-ը հայտնում է հոկտեմբեր ամսվա տոնական օրերի մասին։ Ամիսը 2 տոնական օր ունի, 2-ն էլ աշխատանքային են։ Ուսո ւցչի օրը նշվում է հոկ տեմբերի 5-ին: Թարգմա նչաց տոնը նշվու մ է հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը:

(Visited 38 times, 1 visits today)
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: